• Biết Phong cách Khác nhau của Chìa khóa trong Lừa Quản trị

  Hình dung người ngoài liên quan đến một địa điểm, cũng như có nghĩa vụ phải trả nợ đến tình trạng thiếu an toàn và an toàn, họ có một số dữ liệu cá nhân, thông tin, các tập tin hoặc một số khác, phần quan trọng. Điều này có thể dẫn đến một tổ chức sẽ coi như tiêu hoặc thậm chí giải quyết một số lượng lớn số tiền để khôi phục lại những vấn đề ban đầu. Không ai trong số các kịch bản là sự thân thiện với ngân sách, cũng như sự thật là thực sự là có thực sự hoá giải để an toàn, cũng như giữ cho các giám sát.

   

  Khóa điện tử lệnh cung cấp một phương thuốc tuyệt vời cho những mối quan tâm. Dưới sự rộng lớn mục của cần điều khiển đội ngũ của chúng tôi có thể đối phó với khóa mật mã trong một hệ thống mật mã. Như một cơ thể làm cho việc sử dụng hai loại đặc biệt: khóa đối xứng, cũng như sự quanh co, lừa nhau theo của họ mã hóa kỹ thuật. Cả hai chúng tạo điều kiện cho các khóa điện tử lệnh và có lợi ích của họ và nhược điểm. kinglock

   

  Đối xứng chìa khóa

  Nó quan sát một thuật toán mà các người gửi email và cũng nhận thảo luận chính xác cùng một bí mật mà thực sự sử dụng cho cả hai an toàn, và giải mã thông báo. Họ có để xác định loại chỉ là trước khi mã hóa hoặc thậm chí giải mã các thông tin để sử dụng cái mánh đó

   

  Khóa điện tử lệnh được thực ra đơn giản hơn nhiều với khóa đối xứng, cho rằng những phương pháp của mã hóa được rất đơn giản. Các người tiêu dùng, chỉ có để xác định và cũng có thể thảo luận về những bí mật hàng đầu khóa, mà họ có thể bổ sung mã hóa và cũng bị nứt. Có thật là không có nhu cầu cho thay đổi bản sao nếu ai đó cần phải có được truy cập vào một mình.

   

  Qua thời gian khó khăn khi an toàn là xâm nhập, đó là thực sự rất ít khu vực quan tâm là nó ảnh hưởng đơn thuần là giữa các thiết lập của người gửi email và nhận. Mặc dù nó diễn tối thiểu cơ hội hơn là không xứng loại, điều này xứng loại có thể dễ dàng chắc chắn không phải đảm bảo cho các nguồn tài nguyên của các thông tin hoặc thậm chí cả sự tin cậy.

   

  Không đều quan trọng.

  Nó đã được sử dụng trong một thiết bị mật mã mà chúng ta yêu cầu cặp của riêng biệt sao: một công chìa khóa để mã hóa và cũng là một độc quyền lừa để giải mã các thông tin. Do đó, an ninh và an toàn dựa vào sự bí mật của các cá nhân chìa khóa. Một vài lợi ích của đặc biệt này bao gồm các phòng cho thông báo xác thực và chống trộm điện thoại, đến từ của riêng mình dùng chữ ký điện tử.

   

  Bên cạnh đó, không xứng bí mật cấm các nhu cầu cho các thủ thuật bí mật đến một cá nhân hơn, mà làm suy yếu các an ninh như là dùng chìa khóa đối xứng. Có nói rằng, họ đang thực sự chậm hơn nhiều cũng như có thể tạo ra một vấn đề, nếu các bí mật riêng tư nhận được trong các tay sai.

   

  Phán quyết

  Bí mật quản lý bao gồm một thiết bị phức tạp giúp cửa thép không thể chữa được kiểm soát đài phát thanh-tần số nhận dạng (RFID) khe label cũng như nhiều web dịch vụ. Nó có thực sự được tạo ra để bảo đảm cũng như chăm sóc của các đơn vị và cũng tài sản quý giá. Này chìa khóa điện tử lệnh lựa chọn riêng của mình với hai phong cách cụ thể, đã thực sự tạo ra dùng an ninh cũng như bước giám sát việc dễ dàng và cũng đều đáng tin cậy.

   

  Xử Lý Ổ Khóa Điện Tử

   

  Có ba phần cho một khóa điện tử, các hệ thống kỹ thuật số phận và cũng là phần mềm mà quản lý tất cả của nó. Tôi chắc chắn sẽ nói về mỗi thành phần trong này viết lên, có nói rằng chắc chắn tôi sẽ cống hiến nhiều cơ hội, cùng với các chương trình được mọi điều. Đó là thực sự chắc chắn chương trình phần mềm trong khu vực hai người điều khiển bên trong ổ khóa và bên ngoài phần mềm mà thông báo cho tóc gì để thực hiện. Này 2 nhiên bất lợi được một chuẩn hệ thống hoạt động trên một máy tính xách tay, hoặc ngay cả một ứng dụng cho một thông minh hoặc thậm chí máy tính bảng. Kinh doanh cài đặt sẽ có chương trình làm việc trên một máy chủ khách hàng thiết lập. Ngay bây giờ cho phép ta nói về các phần khác nhau của một khóa điện tử.

   

  Các phần cơ khí là những gì thực sự giữ các cánh cửa đóng, nó cho phép cửa để trở thành sẵn hoặc bảo đảm. Tùy thuộc vào ổ khóa nó đang có một chốt bolt và cũng là một nút hay đòn bẩy. Trên một số phong cách có thực sự là một chìa khóa ghi đè lên.

  Các kỹ thuật số thành phần thực sự đang nằm bên trong ổ khóa và cũng có thể là bao gồm nhiều nhỏ mạch thẻ và cũng cảm biến, sẽ Có một động cơ điện nhỏ hoặc vì để điều chỉnh các chốt vít.

  Phần mềm ứng dụng là muốn thực sự đã sử dụng để sắp xếp những ổ khóa để kích hoạt hoặc từ chối tiếp cận người dùng. Nó bổ sung cho một lịch sử của ngày cũng như cơ hội của nhập và có thể được sử dụng để điều khiển từ xa kế hoạch ổ khóa hoặc thậm chí khóa điện tử.

  Cho tài sản ổ khóa điện tử chương trình thường là đã ở một ứng dụng cũng như là chức năng của một thiết bị thông minh hoặc thậm chí máy tính bảng. Này ứng dụng là sẽ có khả năng đặt khóa thường thông qua Wi-Fi hoặc thậm chí Bluetooth. Dưới đây là một số chức năng:

   

  Cho phép hay từ chối tiếp cận với các cá nhân đặc biệt.

  Cho phép tiếp cận với người tiêu dùng chỉ đơn giản là vào thời điểm nhất định hoặc ngày.

  Duy trì một lịch sử của cửa vị trí cũng như đóng cửa.

  Tiềm năng để khóa một người tiêu dùng đặc biệt.

  Grant một số ngay lập tức tiếp cận thông qua một thiết bị thông minh.

  Trong văn phòng góp phần mềm chương trình thực sự thường nằm trên một cống hiến cho hệ thống máy tính hoặc thậm chí trong địa điểm lớn hơn một máy chủ chắc chắn sẽ được sử dụng. Trong những ứng dụng nhập số tiền sẽ thường được thực sự được sử dụng điều này có nghĩa là một người tiêu dùng, chắc chắn sẽ được cung cấp tiếp cận đến cửa ra vào cụ thể, nhưng chắc chắn không phải là tất cả. Phần mềm được sử dụng trong những đợt là thực sự phức tạp và đáng kể sâu hơn sau đó trong chương trình. Sang một bên từ trên thuộc phần mềm này chắc chắn sẽ có xem xét và đặt năng lực. Nó sẽ chắc chắn như vậy có khả năng theo dõi một người trong các vị trí. Khả năng để khóa một người sử dụng là một tính năng quan trọng.

   

  Như công nghệ hiện đại cải tiến những sợi lông sẽ gia tăng khả năng của họ để đến được nhiều hơn nối và cũng thông minh hơn.

   

  Lợi ích của một Khóa điện Tử Nội các

   

  Đó là thực sự rất quan trọng cho dịch vụ để duy trì tiện nghi của họ, những chiếc xe khác quan trọng tài sản dịch vụ bảo vệ. Nhiều công ty chắc chắn sẽ có rất nhiều bí mật cho việc giữ tòa nhà và cũng xe bị khóa. Một khóa điện tử tủ có thể hỗ trợ để duy trì mỗi một trong những tổ chức bí mật trong một lõi nơi và còn an toàn và một khóa an toàn trong thùng. Một thiết bị có được đặt cùng đơn giản như vậy được ủy quyền cá nhân có thể truy cập vào các phím. Một quan trọng tủ tại thời điểm đó, thật sự là một công cụ tổ chức cùng với việc một phần của doanh nghiệp' đơn vị giám sát.

   

  Đó là thực sự hai loại chính của chìa khóa tủ. Có những bảo vệ quan trọng tủ quần áo, trong đó có sẵn, và cũng có thể thu thập một chìa khóa, và cũng vào thời điểm đó, có điện tử chìa khóa tủ. Cho sử dụng cá nhân hoặc một vô cùng kinh doanh với chỉ một vài thủ thuật đơn giản bảo vệ rất quan trọng tủ có thể đủ. Dù sao cho doanh nghiệp lớn hơn, hay thậm chí còn tổ chức mà mong muốn một quan trọng hơn mức độ an toàn, một điện tử chìa khóa tủ quần áo sử dụng nhiều ưu điểm.

   

  Đầu tiên lợi ích cho một điện tử biến đổi được thực sự là nó dễ dàng hơn để cung cấp thể truy cập vào một vài cá nhân, nếu đó là những gì đang bị truy nã mà không có cơ thể bí mật. Chắc chắn họ sẽ chỉ cần một người có thể truy cập vào mã để bàn phím trên tủ.

   

  Một lợi thế hơn là chìa khóa điện tử tủ bao gồm nhiều hơn thuộc tính, cũng như số lượng an ninh. Có thể truy cập vào mã có thể được thực sự thiết lập và tái lập trình bằng cách sử dụng hàng trăm cách có thể. Một vài trong số những tủ bao gồm một nét đó là báo hiệu bất cứ khi nào không vượt qua thành công mã thực sự nhập vào và sau đó sẽ từ chối nhập sau một loạt các giảm ngắn những nỗ lực. Điều này làm cho nó về cơ bản không thể cho một cá nhân là không được phép nhận đến tủ quần áo. Có thể như vậy được cơ chế theo dõi theo dõi mà thụ thể truy cập vào nội các và tiêu thụ của chìa khóa.

   

  Ngoài việc thêm thuộc tính, điện tử hình sẽ thường tương tự cung cấp bạn khả năng cao cấp thép như sưng lên như cao hơn mã an toàn lựa chọn, trong khi bảo vệ chìa khóa tủ thực hiện ra thường không có số tiền lớn thành phần hay thậm chí bảo linh.

   

  Khóa điện tử tủ quần áo thường chạy trên đơn giản AA pin điện cùng với một điện thấp pin đăng ký. Thậm chí khi pin đang thực sự thấp, hay thậm chí cả chết, được truy cập vào mã đang đi vẫn có thực sự năng động.

   

  Bám rất quan trọng tủ có thể dễ dàng hoạt động đúng cho đơn giản lưu trữ cần thiết yêu cầu không gian cho riêng tư cách sử dụng hoặc thậm chí doanh nghiệp nhỏ. Những cabinetries đang thực sự kinh tế và cũng có thể làm việc hiệu quả nếu thậm chí còn nhiều hơn nữa bảo vệ tinh vi hành động chắc chắn là không cần thiết. Tuy nhiên, cho công ty lớn hơn, hay thậm chí cơ thể cùng với nhu cầu cho độ lớn của bảo vệ, cũng như nhiều thêm vào các thành phần tử chìa khóa tủ là thực sự rõ ràng là tốt hơn nhiều khả năng cũng như giá trị tiền.

   

  Khóa điện tử Hộp - An toàn cũng như kiểm Soát Chìa khóa

   

  Khóa điện tử đựng cung cấp tiềm năng để xử lý thể truy cập vào phím cũng như tài sản khác. Ban đầu nguyên tắc bắt đầu như một kỹ thuật, thẳng bẫy của những bí mật trong một gói thường xử lý thông qua một cận chìa khóa.

   

  Kỹ thuật số hộp có thể kiện đến 96 điểm trong một hộp và nhiều hơn nữa khi các hộp được thực sự daisy xích với nhau. Bên trong gói mỗi thiết lập tương đương với một ổ khóa và chìa khóa. Một chiếc nhẫn là thực sự gắn liền với mỗi chìa khóa nằm ở sự bảo đảm (quyến rũ) vị trí. Trên ban nhạc này là chìa khóa đó thực sự đang được kiểm soát.

   

  Truy cập vào các Khóa điện Tử Hộp chỉ là một trong những điều sau đây:


 • Comments

  No comments yet

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Add comment

  Name / User name:

  E-mail (optional):

  Website (optional):

  Comment: